Centrum Informacji Turystycznej

Niedziela, 02 października 2022 roku.

Centrum Informacji Turystycznej


strona główna
   GCI

Kochanowice
 • kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca, wzniesiony w 1823 r. z fundacji Sylwiusza von Aulock, kościół ten jest obiektem półnoklasycystycznym, wybudowanym jest w stylu empire. Wzniesiony został z fundacji Sylwiusza von Aulocka, dziedzica Kochanowic. Od roku 1853 jest kościołem parafialnym.

 • klasycystyczny pałac wzniesiony w początkach XIX w. przez rodzinę von Aulock, na co wskazywałyby przypisywane tej rodzinie herb Budwicz, widniejący nad wejściem wschodnim obiektu, mieszczący dziś Zespół Szkół,


 • dwie kapliczki, z połowy XIX w., w obrębie wsi przy skrzyżowaniu ulicy Częstochowskiej z drogą do Ostrowa. Kapliczki są murowane, zamknięte trójbocznie, wewnątrz znajdują się ludowe rzeźby św. Jana Nepomucena i św. Floriana. Obie kapliczki są związane z legendą o dwóch braciach i mają odbicie w herbie naszej gminy. Według legendy mają upamiętniać pojedynek dwóch braci wiodących spór o majątek lub pannę. Bracia mieli na imię Jan i Florian - stąd święci patronowie obu miejsc,
 • zabudowania folwarczne z końca XIX w. (obecnie sklep).
 • kaplica cmentarna z 1830 r., dawniej kostnica przy kościele,
Droniowice
 • kaplica murowana z 1823r.
 • krzyż drewniany z 1947 r.
 • krzyż z figurami patronów Jana - Pawła z 1948 r.
 • krzyż murowany z 1911 r.

Harbułtowice
 • krzyż przydrożny murowany
 • krzyż drewniany

Jawornica
 • kapliczka pw. Najśw. Marii Panny z 1887r.
 • kościół pw. Stanisława Biskupa Męczennika z 1981r.


Kochcice
 • pałac z lat 1903-1909 zbudowany z inicjatywy właścicieli miejscowych dóbr Ballestremów, zespół pałacowo-dworski jest dawną posiadłością Ludwika Karola Ballestrema. Wybudowany został w latach 1903 - 1909, ale stara część zespołu powstała w XIX w. Ten neobarokowy pałac łączy niepowtarzalny urok pięknego zabytku z nowoczesną placówką leczniczą, gdyż mieści się w nim Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji.
  W 1992r. Minister Kultury i Sztuki przyznał obiektowi złoty medal za zajęcie I miejsca w kraju za wzorowe utrzymanie /w kategorii rewaloryzacji/ zespołu pałacowo - parkowego. W sanatorium kuracjusze mogą skorzystać z wielu różnorodnych zabiegów leczniczych, a doskonała akustyka sali reprezentacyjnej sprzyja występom artystycznym.
 • sąsiadujące z pałacem zabudowania folwarczne z lat 1900-1903,
 • kościół pw. Najśw. Serca Pana Jezusa z 1910 r., obecny kościół w Kochcicach znajduje się w miejscu, gdzie ostatni feudalny pan tutejszego zamku, hrabia Ludwik Karol Ballestrem miał swoją stajnię. Została ona przebudowana w latach 1945 - 46
 • kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Św. Kaplica jest murowana, wewnątrz znajdują się rzeźby:
  - grupa Ukrzyżowania o charakterze barokowo-ludowym oraz posąg św. Jana Nepomucena.
 • kapliczka przydrożna z I poł. XIX w.; kapliczka jest murowana, prostokątna, wnętrze ma płytkie, otwarte arkadą o łuku półkolistym. Wewnątrz kapliczki znajduje się grupa Ukrzyżowania, malowana na wyciętych deskach o charakterze ludowego baroku.

Lubecko
 • kapliczka z poł. XIXw.
 • Sanktuarium Maryjne Diecezji Gliwickiej z cudownym obrazem Matki Bożej Lubeckiej z XIII w.
 • Krzyże drewniane z 1900 r. i 1965 r.
 • Pomnik Powstańców Śl. Z 1946 r.

Ostrów
 • kaplica p.w. Miłosierdzia Bożego wzniesiona w 1990 r. (Lubockie)
 • kapliczka z XIX w. (Ostrów)
 • krzyż drewniany (Lubockie)

Pawełki
 • drewniany kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej z 1928 r., przeniesiony z Brzozy po 1945 r. drewniany kościółek pochodzi z letniej rezydencji hrabiego Ludwika Karola Ballestrema, mieszczącej się na terenie leśnym zwanym "Brzoza". Wybudowany został w roku 1928r., następnie w latach 50 - tych został przeniesiony do Pawełek. Od 1956r. kościółek służy mieszkańcom wsi Pawełki.
 • krzyż z 1899 r.